COMPENDIO DE PRÁCTICAS LAS VICTIMAS DE DELITOS Y EL SISTEMA DE JUSTICIA

Esta publicación presenta una serie de buenas prácticas para ayudar a las víctimas, identificadas y documentadas en los siguientes países europeos: Bulgaria, Finlandia, Alemania, Rumanía y España. Algunas de estas prácticas se refieren a víctimas de delitos en general, mientras que otras se refieren a determinados tipos de víctimas. Las prácticas se recogieron tomando en […]

Read more
Kompendium der Verfahrensweisen – OPFER VON VERBRECHEN UND DAS USTIZSYSTEM

Kompendium der Verfahrensweise DE Diese Publikation stellt eine Zusammenstellung der besten/vielversprechendsten Verfahrensweisen zur Unterstützung von Opfern in Bulgarien, Finnland, Deutschland, Rumänien und Spanien dar. Bestimmte Verfahrensweisen beziehen sich auf alle Opfer von Verbrechen, während andere sich auf bestimmte Arten von Opfern beziehen. Die Verfahrensweisen wurden für das gesamte Spektrum der Strafverfahren gesammelt: Ermittlung, Anklage, Gericht. […]

Read more
HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN KOKOELMA

Tässä julkaisussa esitetään eräitä Bulgariassa, Suomessa, Saksassa, Romaniassa ja Espanjassa käytössä olevia parhaita ja lupaavia käytäntöjä uhrien tukemiseen. Jotkut käytännöt koskevat kaikkia rikoksen uhreja, kun taas toiset koskevat vain tietyntyyppisiä uhreja. Käytäntöjä on kerätty kaikista rikosprosessin vaiheista niin tutkijoilta, syyttäjiltä kuin tuomioistuimiltakin. Tietoa käytännöistä kerättiin kirjallisuuskatsauksella (lainsäädännön, lakitieteen, strategioiden ja ohjelmien analysointi) sekä haastattelemalla oikeudellisia […]

Read more
Compendium of practices. Victims of crime and the justice system

This publication presents a collection of best/promising practices to support victims in Bulgaria, Finland, Germany, Romania and Spain. Certain practices refer to all victims of crime, while others relate to certain types of victims. The practices were collected for the whole spectrum of the criminal proceedings: investigation, prosecution, court.  Information on the practices was obtained […]

Read more