Tämä toimintasuunnitelma on kehitetty Euroopan unionin oikeusalan rahoitusohjelman
rahoittaman Kohti uhrikeskeisempää rikosjärjestelmää (RE-JUST) -hankkeen1 osana.
Toimintasuunnitelman laatijat työskentelevät asiantuntijoina seuraavissa organisaatioissa:
Association Pro Refugiu (Romania), Center for the Study of Democracy (Bulgaria),
SOLWODI Deutschland e.V. (Saksa), Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI (Suomi) ja Dinamia S. Coop (Espanja).
Toimintasuunnitelman tavoitteena on tarjota ideoita ja esimerkkejä uhrikeskeisten ja
traumainformoitujen rikosoikeusjärjestelmien kehittämiseen. Toimintasuunnitelma kokoaa
tutkimuksissa, raporteissa ja aiemmissa hankkeissa esitettyjä konsepteja sekä kuvailee
kumppaniorganisaatioiden ja eri lukujen kirjoittajien kehittämiä ja käyttämiä toimintamalleja
ja työtapoja. Toimintasuunnitelma yhdistää eri tieteenalojen — etupäässä oikeustieteen,
kriminologian ja psykologian — tietoa ja lähestymistapoja. Jokainen luku on eri asiantuntijan
kirjoittama ja heijastaa hänen osaamistaan ja mielipiteitään.

Action Plan – FI